Hoppa till sidans innehåll

Dagordning för årsmötet 190521

01 MAJ 2019 10:03
  • Uppdaterad: 01 MAJ 2019 10:03

DAGORDNING AKK:s årsmöte 2019-05-21 

Plats: Samlingslokalen Aplarinken
Tid: 19.00-20.30

§ 1.Upprop och fastställande av röstlängd. 

§ 2.Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

§ 3.Val av justeringsmän för mötet, som jämte ordföranden justerar
      protokollet samt är rösträknare. 

§ 4.Fråga om mötet utlysts korrekt. 

§ 5.Fastställande av dagordning. 

§ 6.Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
     för verksamhetsåret2018/2019. 

§ 7.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för
      verksamhetsåret 2018/2019. 

§ 8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
      2018/2019. 

§ 9.Fastställande av medlemsavgifter. 

§ 10.Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
        2019/2020. 

§ 11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 12.Val av:
-     föreningens ordförande, styrelsens ordförande för en tid av 1 år
-     halva antalet övriga styrelseledamöter 3 personer för en tid av 2 år
-     2 styrelsesuppleanter med för dem fastställd turordning för en tid
       av 1 år
-     2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år- i detta val får inte
      styrelseledamöterna delta
-     3 ledamöter till valberedningen för 1 år varav en skall vara
       sammankallande
-    
beslut om antal ombud som representerar föreningen där
      föreningen har rätt att delta genom ombud 

§ 13.  Eventuella övriga frågor samt frågor som anmälts under punkt 5
          ovan. Frågor av större ekonomiska natur eller med annan
          avgörande betydelse för föreningen eller med-lemmarna får inte
          avgöras om den inte finns med på dagordningen före mötet.

 

Skribent: Styrelsen
Epost: Adressen Gömd

 

 

 

AKK_facebook

 

facebookbanner

 

 

 

Postadress:
Apladalens KK - Konståkning
Daniel Thydell, Stenmursvägen 39
33192 Värnamo

Besöksadress:
Ouchterlonygatan
33183 Värnamo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info